تور دبی نوروز 99

5 شب و 6 روز - پرواز ماهان
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
California
6200000 9690000 7390000 4890000 BB
royal continental
7930000 10765000 6750000 4890000 BB
rixos bab albahr
1750000 27690000 5490000 4890000 UALL
crown plaza
8590000 11753000 8590000 4890000 BB
bonnington jameirah lakes towers
9050000 12710000 9000000 4890000 BB
CANAL CENTRAL
9220000 13160000 7450000 4890000 BB
Ramada by Wyndham Jumeirah + Rixos babol bahr
13735000 21265000 6890000 4890000 UALL
Canal Central + Rixos babol bahr
13935000 21765000 6490000 4890000 UALL

شروع نرخ از 6/200 تومان - پرواز ماهان -

California
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
6200000
نرخ اتاق 1 تخته
9690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
royal continental
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
7930000
نرخ اتاق 1 تخته
10765000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
rixos bab albahr
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
27690000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
crown plaza
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
8590000
نرخ اتاق 1 تخته
11753000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
bonnington jameirah lakes towers
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
9050000
نرخ اتاق 1 تخته
12710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
CANAL CENTRAL
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
9220000
نرخ اتاق 1 تخته
13160000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7450000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
Ramada by Wyndham Jumeirah
درجه هتل
خدمات

UALL

Rixos babol bahr
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
13735000
نرخ اتاق 1 تخته
21265000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000
Canal Central
درجه هتل
خدمات

UALL

Rixos babol bahr
درجه هتل
خدمات

UALL

نرخ اتاق 2 تخته
13935000
نرخ اتاق 1 تخته
21765000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000

خدمات

پرواز ماهان - ویزا -اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنما - بیمه -

 

تور دبی نوروز 99

5 شب و 6 روز - پرواز ماهان

جزئیات تور

ساعات پروازی :

تهران 08:00 --> دبی 12:00

--------------------------------

تهران 11:00 -->دبی 15:00

-------------------------------

تهران 18:00 -->دبی 22:00