تور سنگاپور + سنتوزا

3 شب سنگاپور + 3 شب سنتوزا
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
QUALITY + siloso beach sentosa
4290000 6140000 4050000 2450000
Copthorne King's + siloso beach sentosa
4560000 6630000 3900000 2630000
GRAND COPTHORNE + amara sanctuary
5100000 7660000 4470000 2700000
SWISSOTEL + SOFITEL
5530000 8340000 4890000 2900000
pan pacific orchard + SHANGRILA
6250000 9750000 5400000 3400000
QUALITY
درجه هتل
خدمات

siloso beach sentosa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
6140000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000
Copthorne King's
درجه هتل
خدمات

siloso beach sentosa
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4560000
نرخ اتاق 1 تخته
6630000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2630000
GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

amara sanctuary
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5100000
نرخ اتاق 1 تخته
7660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4470000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2700000
SWISSOTEL
درجه هتل
خدمات

SOFITEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5530000
نرخ اتاق 1 تخته
8340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2900000
pan pacific orchard
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6250000
نرخ اتاق 1 تخته
9750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3400000

خدمات

پرواز قطری - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - گشت نیم روز در سنگاپور - راهنمای فارسی زبان

تور سنگاپور + سنتوزا

3 شب سنگاپور + 3 شب سنتوزا