مالزی + سنگاپور + کروز نوروز 99

4 شب مالزی + 2 شب کروز + 3 شب سنگاپور
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Ibis + Hotel Boss + Genting Dream Cruise
990 1950 910 490
istana + GRAND PARK ORCHARD + Genting Dream Cruise
1290 2290 1190 690
SHANGRILA + shangrila + Genting Dream Cruise
1590 2850 1490 790

370 دلار + قیمت پرواز عمان 10.800.000 بزرگسال و 9.900.000 کودک است که به نرخ دلاری پکیج اضافه میشود

Ibis
درجه هتل
خدمات

درجه هتل
خدمات

Genting Dream Cruise
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
990
نرخ اتاق 1 تخته
1950
نرخ کودک 6 تا 12 سال
910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490
istana
درجه هتل
خدمات

GRAND PARK ORCHARD
درجه هتل
خدمات

Genting Dream Cruise
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1290
نرخ اتاق 1 تخته
2290
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1190
نرخ کودک 2 تا 6 سال
690
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

shangrila
درجه هتل
خدمات

Genting Dream Cruise
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
1590
نرخ اتاق 1 تخته
2850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790

خدمات

4 شب مالزی + 2 شب کروز + 3 شب سنگاپور

 **نرخ کودک 4.900.000 **

مالزی + سنگاپور + کروز نوروز 99

4 شب مالزی + 2 شب کروز + 3 شب سنگاپور