تور مالزی + سنگاپور + پوکت نوروز 98

11 شب ( 03 فروردین )
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
cosmo hotel + quality sin + andakira
$800 $1190 $770 $570
MERCURE + COPTHORNE KING + DUANGITT RESORT
$940 $1470 $910 $620
istana + orchard + MILLENNIUM
$1140 $1850 $1100 $780
Pullman + one farrar + diamond cliff
$1260 $2090 $1160 $840
intercontinental + GRAND PARK ORCHARD + marriott merlin beach
$1360 $2150 $1300 $890
shangrila + SHANGRILA + LEMERIDIEN PHUKET
$1940 $3100 $1870 $1050

قیمت پرواز قطری بزرگسال 9300000 و کودک 8900000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

quality sin
درجه هتل
خدمات

andakira
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$800
نرخ اتاق 1 تخته
$1190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$770
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$570
MERCURE
درجه هتل
خدمات

COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

DUANGITT RESORT
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$940
نرخ اتاق 1 تخته
$1470
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$620
istana
درجه هتل
خدمات

orchard
درجه هتل
خدمات

MILLENNIUM
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1140
نرخ اتاق 1 تخته
$1850
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1100
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$780
Pullman
درجه هتل
خدمات

one farrar
درجه هتل
خدمات

diamond cliff
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1260
نرخ اتاق 1 تخته
$2090
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1160
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$840
intercontinental
درجه هتل
خدمات

GRAND PARK ORCHARD
درجه هتل
خدمات

marriott merlin beach
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1360
نرخ اتاق 1 تخته
$2150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$890
shangrila
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

LEMERIDIEN PHUKET
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1940
نرخ اتاق 1 تخته
$3100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1870
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1050

خدمات

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب پوکت با پرواز قطری

پرواز قطری- اقامت در هتل با صبحانه - یک گشت شهری در هر کشور - پرواز داخلی بین مالزی و پوکت و پوکت و سنگاپور - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

 

 

تور مالزی + سنگاپور + پوکت نوروز 98

11 شب ( 03 فروردین )