تور مالزی نوروز 98 با پرواز امارات

نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
cosmo hotel
4350000 4850000 4250000 4200000
NOVOTEL
4750000 5900000 4500000 4450000
IMPIANA
4950000 6250000 4800000 4600000
sheraton
5200000 6500000 5100000 4850000
shangrila
5850000 9100000 5650000 5200000
ritz carlton
6250000 9450000 5990000 5550000
cosmo hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
4850000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4750000
نرخ اتاق 1 تخته
5900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000
IMPIANA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
6250000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4600000
sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5200000
نرخ اتاق 1 تخته
6500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4850000
shangrila
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
5850000
نرخ اتاق 1 تخته
9100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000
ritz carlton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
6250000
نرخ اتاق 1 تخته
9450000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5550000

خدمات

اقامت در هتل با صبحانه - ویزا- ترانسفر فرودگاهی - بیمه

تور مالزی نوروز 98 با پرواز امارات

تورهای مرتبط