تور سنگاپور سنتوزا با پرواز امارات

4 فروردین 97
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
ORCHID + siloso beach sentosa
$1420 $2010 $1300 $950 BB
sheraton + SOFITEL
$1650 $2400 $1495 $1050 BB
SHANGRILA + shangrila
$2100 $3150 $1890 $1200 BB
ORCHID
درجه هتل
خدمات

BB

siloso beach sentosa
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1420
نرخ اتاق 1 تخته
$2010
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$950
sheraton
درجه هتل
خدمات

BB

SOFITEL
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1650
نرخ اتاق 1 تخته
$2400
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1495
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1050
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

BB

shangrila
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$2100
نرخ اتاق 1 تخته
$3150
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1890
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1200

خدمات

ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت در سنگاپور

تور سنگاپور سنتوزا با پرواز امارات

4 فروردین 97

تورهای مرتبط