تور سنگاپور با پرواز امارات

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
fra grance
$372 $670 $355 $290 BB
grand central
$530 $900 $490 $395 BB
ORCHARD PRADE
$630 $1100 $570 $460 BB
orchard
$750 $1350 $690 $550 BB
shangrila
$1100 $2000 $1000 $850 BB

قیمت پرواز امارات 2150000تومان بزرگسال و 1800000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

fra grance
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$372
نرخ اتاق 1 تخته
$670
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$355
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
grand central
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$530
نرخ اتاق 1 تخته
$900
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$395
ORCHARD PRADE
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$630
نرخ اتاق 1 تخته
$1100
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$570
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$460
orchard
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$750
نرخ اتاق 1 تخته
$1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$550
shangrila
درجه هتل
خدمات

BB

نرخ اتاق 2 تخته
$1100
نرخ اتاق 1 تخته
$2000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$850

خدمات

پرواز امارات - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی

تور سنگاپور با پرواز امارات

6 شب و 7 روز