تور سنگاپور

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Chancellor @Orchard
$410 $700 $400 $290
grand central
$450 $820 $430 $310
ORCHARD PRADE
$520 $940 $490 $360
orchard
$670 $1180 $650 $440
RITZ CARLTON
$1150 $2190 $1130 $720

قیمت پرواز ماهان 4/950 تومان بزرگسال و 4/350 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

Chancellor @Orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$410
نرخ اتاق 1 تخته
$700
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$400
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
grand central
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$450
نرخ اتاق 1 تخته
$820
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$310
ORCHARD PRADE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$520
نرخ اتاق 1 تخته
$940
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$490
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$360
orchard
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$670
نرخ اتاق 1 تخته
$1180
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$650
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$440
RITZ CARLTON
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1150
نرخ اتاق 1 تخته
$2190
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1130
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$720

خدمات

پرواز ماهان - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی

تور سنگاپور

6 شب و 7 روز