تور سنگاپور

6 شب و 7 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
fra grance
$350 $620 $360 $200
parcsovereign
$420 $740 $380 $220
COPTHORNE KING
$485 $890 $440 $250
NOVOTEL
$580 $1130 $550 $285
intercontinental
$640 $1230 $610 $320
SWISSOTEL
$830 $1570 $780 $395
SHANGRILA
$990 $1860 $940 $480

قیمت پرواز ترکیش 6800000 تومان بزرگسال و 6500000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می گردد.

fra grance
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$350
نرخ اتاق 1 تخته
$620
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$360
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$200
parcsovereign
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$420
نرخ اتاق 1 تخته
$740
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$380
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
COPTHORNE KING
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$485
نرخ اتاق 1 تخته
$890
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$440
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
NOVOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$580
نرخ اتاق 1 تخته
$1130
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$285
intercontinental
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$640
نرخ اتاق 1 تخته
$1230
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$610
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$320
SWISSOTEL
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$830
نرخ اتاق 1 تخته
$1570
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$780
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$395
SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$990
نرخ اتاق 1 تخته
$1860
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$940
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$480

خدمات

پرواز ترکیش - اقامت در هتل با صبحانه - ویزا - ترانسفر - لیدر - بیمه مسافرتی - یک گشت نیم روزی

تور سنگاپور

6 شب و 7 روز