تور مالزی + سنگاپور + بالی پرواز امارات

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
dmajestic place + VASANTI + QUALITY
7490000 9470000 7180000 6200000
NOVOTEL KUL + MERCURE + COPHORNKING
8340000 10540000 7650000 6470000
istana + GRAND MIRAGE + GRAND COPTHORNE
9220000 12000000 8430000 6800000
Pullman + discavery + sheraton
9700000 12900000 8920000 6960000
grand millenium + GRAND MILLENNIUM + grand hyatt
10500000 13680000 9160000 7150000
MARRIOTT + the laguna resort + fairmont
11040000 15740000 10000000 7450000
shangrila + the mulia + SHANGRILA
11870000 17210000 10590000 8140000
dmajestic place
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

QUALITY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
7490000
نرخ اتاق 1 تخته
9470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6200000
NOVOTEL KUL
درجه هتل
خدمات

MERCURE
درجه هتل
خدمات

COPHORNKING
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8340000
نرخ اتاق 1 تخته
10540000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7650000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6470000
istana
درجه هتل
خدمات

GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9220000
نرخ اتاق 1 تخته
12000000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8430000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6800000
Pullman
درجه هتل
خدمات

discavery
درجه هتل
خدمات

sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9700000
نرخ اتاق 1 تخته
12900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6960000
grand millenium
درجه هتل
خدمات

GRAND MILLENNIUM
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
10500000
نرخ اتاق 1 تخته
13680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7150000
MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

the laguna resort
درجه هتل
خدمات

fairmont
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11040000
نرخ اتاق 1 تخته
15740000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7450000
shangrila
درجه هتل
خدمات

the mulia
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11870000
نرخ اتاق 1 تخته
17210000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10590000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8140000

خدمات

صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی

تور مالزی + سنگاپور + بالی پرواز امارات

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی