تور مالزی + سنگاپور + بالی پرواز امارات

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
dmajestic place + VASANTI + QUALITY
$1000 $1350 $945 $745
NOVOTEL KUL + MERCURE + COPHORNKING
$1120 $1570 $1040 $800
istana + GRAND MIRAGE + GRAND COPTHORNE
$1300 $1870 $1200 $870
Pullman + discavery + sheraton
$1400 $2050 $1300 $900
grand millenium + GRAND MILLENNIUM + grand hyatt
$1470 $2210 $1340 $940
MARRIOTT + the laguna resort + fairmont
$1670 $2630 $1520 $1000
shangrila + the mulia + SHANGRILA
$1840 $2930 $1640 $1140

قیمت پرواز امارات بزرگسال 3400000 و کودک 3000000 تومان می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه می شود.

dmajestic place
درجه هتل
خدمات

VASANTI
درجه هتل
خدمات

QUALITY
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1000
نرخ اتاق 1 تخته
$1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$945
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$745
NOVOTEL KUL
درجه هتل
خدمات

MERCURE
درجه هتل
خدمات

COPHORNKING
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1120
نرخ اتاق 1 تخته
$1570
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1040
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$800
istana
درجه هتل
خدمات

GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

GRAND COPTHORNE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1300
نرخ اتاق 1 تخته
$1870
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1200
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$870
Pullman
درجه هتل
خدمات

discavery
درجه هتل
خدمات

sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1400
نرخ اتاق 1 تخته
$2050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1300
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$900
grand millenium
درجه هتل
خدمات

GRAND MILLENNIUM
درجه هتل
خدمات

grand hyatt
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1470
نرخ اتاق 1 تخته
$2210
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1340
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$940
MARRIOTT
درجه هتل
خدمات

the laguna resort
درجه هتل
خدمات

fairmont
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1670
نرخ اتاق 1 تخته
$2630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1520
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1000
shangrila
درجه هتل
خدمات

the mulia
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$1840
نرخ اتاق 1 تخته
$2930
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1640
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$1140

خدمات

صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی

تور مالزی + سنگاپور + بالی پرواز امارات

4 شب مالزی + 3 شب سنگاپور + 4 شب بالی