تور روسیه تابستان 98

3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
sun flower + art nuvo palace
8725000 10995000 7925000 5195000
art moscow + art nuvo palace
8975000 11495000 7925000 5195000
art moscow + imperial art
9245000 11645000 7925000 5195000
intourist + imperial art
9395000 11945000 825000 5195000
MARRIOTT NOVY ARBAT + lahta plaza
11195000 13945000 8945000 5195000
hilton + gamma
12875000 17195000 9395000 5195000
hilton + the state hermitage
14995000 20545000 11395000 5195000

8725000 تومان

sun flower
درجه هتل
خدمات

art nuvo palace
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8725000
نرخ اتاق 1 تخته
10995000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
art moscow
درجه هتل
خدمات

art nuvo palace
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
8975000
نرخ اتاق 1 تخته
11495000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
art moscow
درجه هتل
خدمات

imperial art
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9245000
نرخ اتاق 1 تخته
11645000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
intourist
درجه هتل
خدمات

imperial art
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
9395000
نرخ اتاق 1 تخته
11945000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
825000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
MARRIOTT NOVY ARBAT
درجه هتل
خدمات

lahta plaza
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
11195000
نرخ اتاق 1 تخته
13945000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
hilton
درجه هتل
خدمات

gamma
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
12875000
نرخ اتاق 1 تخته
17195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000
hilton
درجه هتل
خدمات

the state hermitage
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
14995000
نرخ اتاق 1 تخته
20545000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000

خدمات

پرواز نوردویند - اقامت در هتل با صبحانه - 7 شب و 8 روز - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری + ناهار + بیمه

    مبلغ 80 دلار بابت هزینه ویزا به مبلغ پکیج اضافه می گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

تور روسیه تابستان 98

3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ