تور بالی (شهریور 98 )

تور بالی شهریور 98
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
neo kuta
$190 $310 $180 $140
Eden Hotel
$240 $390 $230 $150
RAMAD BINTANG
$390 $740 $370 $190
Anvaya Beach Resorts
$450 $840 $0 $190
GRAND MIRAGE
$470 $830 $330 $200
sheraton
$610 $1170 $410 $200
THE LAGUNA
$720 $1340 $550 $220
rimba jimbaran
$880 $1610 $525 $260

قیمت پرواز قطری 13700000 تومان بزرگسال و 12900000 تومان کودک می باشد که به نرخ دلاری فوق اضافه شد.

neo kuta
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$190
نرخ اتاق 1 تخته
$310
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$180
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$140
Eden Hotel
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$240
نرخ اتاق 1 تخته
$390
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$230
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$150
RAMAD BINTANG
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$390
نرخ اتاق 1 تخته
$740
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$370
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$190
Anvaya Beach Resorts
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$450
نرخ اتاق 1 تخته
$840
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$0
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$190
GRAND MIRAGE
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$470
نرخ اتاق 1 تخته
$830
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$200
sheraton
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$610
نرخ اتاق 1 تخته
$1170
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$410
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$200
THE LAGUNA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$720
نرخ اتاق 1 تخته
$1340
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$550
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$220
rimba jimbaran
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$880
نرخ اتاق 1 تخته
$1610
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$525
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260

خدمات

صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی

تور بالی (شهریور 98 )

تور بالی شهریور 98

جزئیات تور

dd