مالزی + بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
the jayakarta + pacefic express
$420 $630 $390 $250
kuta paradiso + Ibis
$490 $820 $430 $260
nusa dua beach + istana
$660 $1080 $630 $300
the westin + WESTIN
$750 $1270 $720 $360
rimba jimbaran + SHANGRILA
$990 $1760 $910 $450

شروع قیمت از 420 دلار + قیمت پرواز عمان 10.500.000 بزرگسال و 9.800.000کودک است که به نرخ دلاری فوق اضافه میگردد

the jayakarta
درجه هتل
خدمات

pacefic express
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$420
نرخ اتاق 1 تخته
$630
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$390
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$250
kuta paradiso
درجه هتل
خدمات

Ibis
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$490
نرخ اتاق 1 تخته
$820
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$260
nusa dua beach
درجه هتل
خدمات

istana
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$660
نرخ اتاق 1 تخته
$1080
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$630
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$300
the westin
درجه هتل
خدمات

WESTIN
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$750
نرخ اتاق 1 تخته
$1270
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$720
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$360
rimba jimbaran
درجه هتل
خدمات

SHANGRILA
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$990
نرخ اتاق 1 تخته
$1760
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$910
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450

مالزی + بالی نوروز 99

8 شب و 9 روز

جزئیات تور

کوالا + بالی (3 شب کوالا + 5 شب بالی)

پرواز داخلی مابین کوالا و بالی

گشت

ترانسفر