تور پوکت

7 شب و 8 روز
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
Royal Crown
$270 $400 $255 $210 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
Patong Heritage
$250 $550 $330 $290 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
Andakira
$420 $740 $430 $330 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
DUANGITT RESORT
$530 $910 $520 $370 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
milliennium
$560 $880 $500 $380 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
Hayatt Regeny
$700 $1200 $640 $400 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
AMARI HKT
$810 $1370 $740 $450 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر
le meridien
$1140 $2050 $1050 $560 اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ بلیط بزرگسال 5500000 تومان و کودک 4800000 است که به نرخ دلاری فوق اضافه میشود

درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$270
نرخ اتاق 1 تخته
$400
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$255
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$210
Patong Heritage
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$250
نرخ اتاق 1 تخته
$550
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$330
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$290
Andakira
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$420
نرخ اتاق 1 تخته
$740
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$430
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$330
DUANGITT RESORT
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$530
نرخ اتاق 1 تخته
$910
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$520
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$370
milliennium
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$560
نرخ اتاق 1 تخته
$880
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$500
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$380
Hayatt Regeny
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$700
نرخ اتاق 1 تخته
$1200
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$640
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$400
AMARI HKT
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$810
نرخ اتاق 1 تخته
$1370
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$740
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$450
le meridien
درجه هتل
خدمات

اعتبار از 10 آبان تا 30 آذر

نرخ اتاق 2 تخته
$1140
نرخ اتاق 1 تخته
$2050
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$1050
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$560

خدمات

پرواز ماهان - بلیط رفت و برگشت و ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل -یک گشت نیم روز - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان - سیم کارت

 

تور پوکت

7 شب و 8 روز

جزئیات تور

پرواز ماهان - بلیط رفت و برگشت و ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل -یک گشت نیم روز - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان - سیم کارت