تور پاتایا

تور پاتایا (7 شب)
نام هتل دوتخته یک تخته کودک W.B کودک N.B توضیحات
long beach
$400 $700 $380 $230
PULLMAN G
$490 $860 $460 $270
dusit thani
$750 $1350 $690 $390

215 دلار+ 5/500 تومان هزینه بلیط است که به نرخ دلاری فوق اضافه میشود

long beach
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$400
نرخ اتاق 1 تخته
$700
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$380
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$230
PULLMAN G
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$490
نرخ اتاق 1 تخته
$860
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$460
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$270
dusit thani
درجه هتل
خدمات

نرخ اتاق 2 تخته
$750
نرخ اتاق 1 تخته
$1350
نرخ کودک 6 تا 12 سال
$690
نرخ کودک 2 تا 6 سال
$390

تور پاتایا

تور پاتایا (7 شب)