تور ویتنام

ویتنام

3 شب مالزی + 3 شب هوشی مینه + 3 شب هانوی + 1 شب کروز(خلیج هالونگ بی)

شروع قیمت از : 790 دلار +پرواز 5/500 تومان

ایرلاین :Oman Air