ویتنام

تور ویتنام

تور ویتنام (3 شب هوشی مینه+3 شب ناترنگ+2 شب هانوی+1 شب هالونگ بی )

شروع قیمت از : 1050دلار +3050000تومان

ایرلاین :Emirates Airlines